Fler p-platser på mindre yta.

Den här sidan vänder sig i första hand till kommuner, byggbolag och fastighetsbolag som planerar och projekterar för parkeringslösningar i olika former. Låt oss därför påminna om ett nytt alternativ som förenar flexibilitet, kort projekteringstid och ekonomi. UnitParking är ett koncept som bygger på nytänkande i kombination med beprövad och säker teknik. Enkelt uttryckt skulle man kunna säga att vi skapar fler p-platser på mindre yta.

Simple and Smart – eller hur?