Från behovsanalys till daglig drift.

UnitParkings parkeringslösning bygger på ansvarstagande i alla delar av processen.

I första skedet genomförs en behovsanalys tillsammans med uppdragsgivaren. Här definierar vi hur många bilar som ska in och/eller ut vid olika perioder under dagen. Lösningen kommer att anpassas beroende på bl a peak-flöden.

Därefter projekteras och simuleras hela lösningen och stäms av med uppdragsgivaren innan en genomgripande kostnadsbedömning för ett nyckelfärdigt projekt tas fram.

Avtal skrivs och UnitParking beställer de olika delarna. Därefter planeras och påbörjas den faktiska byggnationen.

Vi på UnitParking ansvarar för projektet och är projektledare i hela processen. Innan överlämning genomförs fullskaletester där alla funktioner testas i verkligheten. 

Vi erbjuder fullservice inklusive drift, om uppdragsgivare så önskar. Vill man driva anläggningen själva, så kan vi även stå för utbildning. Vår supportavdelning stöttar dig som uppdragsgivare i alla situationer.

Processbeskrivningen ovan är en förenkling av ett samarbetsförlopp med en tänkt uppdragsgivare. Och just i samarbetet ligger nyckeln till ett lyckat projekt där målet är verklig kundnytta för alla inblandade.

Vill du veta mer, så ta gärna kontakt med oss.