Beprövad och säker teknik.

UnitParking är ett kompakt parkeringshus som staplar bilarna i containers ovanpå varandra. Processen är helt obemannad och automatiserad. 

Den mekaniska delen av UnitParkings koncept bygger på befintlig och beprövad teknologi i form av marknadens bästa traverssystem och traversstyrning. Bilarna står säkert i sin container. Eftersom inga människor har tillträde till parkeringshuset finns ingen risk för skadegörelse. Även inbrott och stöld förhindras med konceptet.

Intelligensen heter UP Control, UnitParkings egenutvecklade datasystem som kommunicerar med kunden via betalningsautomaten, hemsidan eller Unit Parking appen i telefonen.

Hur det går till.

När kunden närmar sig parkeringshuset styrs denne rätt med hjälp av information om vilken port kunden skall fram till. Sista biten anges genom tydligt markerade banor att köra i.

Det finns två lösningar på hur man lämnar bilen.

I det ena fallet lämnas bilen på ett conveyor utanför parkeringshuset som för in den i containern.

Det andra alternativet är att containern, som bilen ska parkeras i, placerad utanför parkeringshuset. Kunden kör in i containern och lämnar sedan sin bil.

I båda situationerna kliver kunden ut, registrerar sig och betalar i en betalautomat. Här uppger man hur länge bilen är tänkt stå i garaget, vilket utgör grunden för var i parkeringshuset fordonet hamnar till att börja med. Om kunden registrerar sitt mobilnummer kan fortsatt kommunikation om hämtningstid ske via UnitParking appen.

Beroende på belastning och trafik kan väntetiden variera, men i snitt tar processen att lämna eller hämta inte mer än 2 - 3 minuter.